Tag Archives: OK To Hunt Tits And Swallows In Sweden

It’s OK In Sweden To Hunt Swallows And Tits According To The EPA :(((((

Naturvårdsverket avvisar Halmstads Ornitologiska Förenings överklagande av att länsstyrelsen gett Anticimex tillstånd till skyddsjakt på talgoxe, blåmes, ladusvala och hussvala. Man gör det på rent formella grunder. De fyra arterna är inte tillräckligt hotade för att länsstyrelsens beslut ska ha … Continue reading

Posted in Birds | Tagged | Leave a comment