Svenska Dagbladet: Russia Has Previously Again Violated Sweden’s Border And Has Had Their Submarines Almost In Stocholm City! Unbelievable, Just A Few Kilometers From Where I Live!

Ny hemlig ubåtsjakt avslöjad

På dagen en vecka efter att försvaret avslutat den uppmärksammade ubåtsjakten i höstas inleddes en ny, hittills hemlig, insats, rapporterar Dagens Nyheter. Försvarsmakten bekräftar uppgiften.

Denna gång rörde det sig om misstänkt verksamhet ända inne i Stockholms inlopp och DN skriver att det var observationer från en privatperson som utlöste en snabb militär spaningsinsats både till sjöss och till land. Bland annat användes korvetten HMS ”Malmö” i spaningarna.

Philip Simon, Försvarsmaktens presschef, bekräftar uppgifterna.

– Uppgifterna i Dagens Nyheter är korrekta. Den här händelsen är klassad som en möjlig ubåt, säger han till TT.

– Att vi valde att titta närmare på den här observationen berodde dels på att sagespersonen var trovärdig, dels på att vi hade både fartyg och markförband i närheten vilket gjorde att vi snabbt var på plats i området. Men trots det så gav det inget resultat.

Den person som såg den misstänkta ubåten tog samtidigt ett fotografi. Observationen och fotografiet togs på stort allvar och redan efter en timme startade en särskilt insats och förutom korvetten ”Malmö” sattes alltså även personal på land in för att spana längs Stockholm centrala inlopp.

Enligt DN:s källor hade den privatperson som larmat försvarsmakten själv lång militär erfarenhet, och det han noterade den 31 oktober var någonting som han uppfattade som ett ubåtstorn.

Den misstänka ubåten gick då i den stora farleden in mot Stockholm. Ubåtstornet sågs i närheten av Stora Höggarn som är belägen mellan Lidingö och Nacka, och personen ska då ha tagit fotot.

Under de uppmärksammade ubåtsspaningarna tidigare under oktober månad släppte försvarsmakten ut ett fotografi. Men den bilden var svår att tyda. Den nu aktuella bilden uppges ha mycket bättre kvalitet.

Men det kom enligt Philip Simon inte in några fler observationer, trots att det var mycket sjötrafik i rörelse i området.

Simon påpekar också att försvaret hela tiden får in observationer om misstänkt undervattensverksamhet, även om rapporterna minskat sedan den stora insatsen i skärgården i oktober.

– Bara under underrättelsoperationen vi hade i oktober fick vi in mer än 400 observationer som vi har bearbetat. Vissa kan man avfärda direkt och vissa tittar vi närmare på. Den här tittade vi närmare på och den är klassad som en möjlig ubåt.

Source: Svenska Dagbladet ; http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ny-hemlig-ubatsjakt-avslojad_4243611.svd

  • Kopiera sidans adress
1m0

About narhvalur

Environmentalist, Animal Lover, Birder,Equastrian
This entry was posted in Debate, Details, Environment, Europe, Family, Financial Issues; Corruption, History, Human rights, Make a Difference!, Military Actions, People, Petitions, Philosophy, Politics, Stockholm, Sweden, Take Action, Technology, Travel, War and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: