Friande dom i rättegång om vargjakt överklagas

Wolf Is My Soul

Från:  Svensk Jakt

Dec. 16, 2014 av JanHenricson

Den friande domen i det så kallade Lillhärdalsfallet överklagas nu av miljöåklagare Åse Schoultz till Svea Hovrätt. Åklagaren vill att hovrätten ändrar Mora tingsrätts dom i vilken fem åtalade män frikändes från misstankar om grovt jaktbrott.

Fem män friades i Mora tingsrätt från misstankar om grovt jaktbrott. Men miljöåklagare Åse Schoultz anser att tingsrätten inte har prövat bevisningen i tillräcklig utsträckning.
I överklagan skriver Schoultz att den sammantagna bevisningen ger fullt stöd för åtalet, och hon yrkar att Svea Hovrätt ska döma de fem männen till fängelse för grovt jaktbrott.
Bevisningen är densamma som i tingsrätten, det vill säga ett stort antal vittnesförhör med bland andra flera naturbevakare, vargforskare och it-tekniker. Vid sidan av dessa förhör består bevisningen av videofilm, kartor, flygfoton, mobiltelefontrafik, med mera.
Bevisningen kan också komma att kompletteras, skriver åklagaren i sin överklagan. Åse Schoultz beräknar att rättegången…

View original post 23 more words

About narhvalur

Environmentalist, Animal Lover, Birder,Equastrian
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s