Climate Change: Sweden’s Highest Mountain Kebnekaise Reached Lowest Point

 

Snötäcket på Kebnekaises sydtopp

Snö- och istäcket smälter på Sveriges högsta berg, Kebnekaises sydtopp. Bild: IStock

 

Kebnekaises sydtopp krymper alltjämnt

Sveriges högsta berg är nu lägst på drygt 100 år.

Kebnekaises snötäckta sydtopp smälte under årets varma sommar – när den mättes i slutet på augusti i år var den bara 70 centimeter högre än nordtoppen. Under de senaste 15 åren har sydtoppens höjd minskat i snitt med en meter per år, så kanhända nästa år får nordtoppen bli högst. I så fall blir det första gången på minst 1 000 år. Nordtoppen består av fast berg, men är betydligt svårare att nå än sydtoppen som är täckt med en cirka 40 meter tjock glaciär och ett lager snö. Varje sommar smälter en del av isen och snön, och mätningarna före vintersäsongen har gjorts ända sedan 1902. Då var sydtoppen 2 121 meter över havet, i år var den 2097,5 meter. Men redan några veckor efter mätningen har ny snö fått sydtoppen att växa till sig med tre decimeter.

Kebnekaises snötäckta sydtopp smälte under årets varma sommar – när den mättes i slutet på augusti i år var den bara 70 centimeter högre än nordtoppen

About narhvalur

Environmentalist, Animal Lover, Birder,Equastrian
This entry was posted in Climate Change. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s