The Dark Side Of Horse Racing: Sweden’s Most Famous Horse Veterinarian States That Horse Racing Needs Whistleblowers That Work Inside The Industry To Reveal The Cruelty

Behovet av visselblåsare[1]

Den industriella animalieproduktionen sker i slutna system inomhus.   Den professionella träningen av hästar sker på s.k. träningscamper. Djuren kan inte tala, inte vittna och enbart människor som godkänts av ägaren släpps in. Insynen är noll.

Den som tror att djurskyddslagen till punkt och pricka efterlevs i dessa insynsskyddade miljöer är nog mer än lovligt naiv.  Inspektörer i all ära men de kan aldrig vara på plats överallt i alla svinstallar, hönshus och träningscamper samtidigt. Inte heller kan de kräva att det sätts upp webbkameror i dessa miljöer så att allmänheten får insyn.

För att korrigera entreprenörer som går över gränsen behöver vi insyn. De anställda har en sådan insyn men är idag vare sig skyldiga att rapportera eller skyddade om de försöker. Vi behöver visselblåsare och vi behöver skydda dem, t.ex. genom en Lex Disa (efter visselblåsaren i grisfösarmålet)!

Anders Darenius


[1] Whistleblower eller på svenska Visslare[1] (ibland även direktöversättningen Visselblåsare[2]) är ett ursprungligen engelskt begrepp[3][4] för en person som påkallar, oftast genom massmedia, uppmärksamhet om korruption eller andra oegentligheter, och som i vissa fall löper risk att drabbas av negativa konsekvenser för detta. Straff kan vara att åtalas för förtal eller – om beskyllningen är riktad mot den egna arbetsgivaren – att bli avskedad eller omplacerad. (källa:Wikipedia)

About narhvalur

Environmentalist, Animal Lover, Birder,Equastrian
This entry was posted in Animal Abuse and Captivity, Horses and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to The Dark Side Of Horse Racing: Sweden’s Most Famous Horse Veterinarian States That Horse Racing Needs Whistleblowers That Work Inside The Industry To Reveal The Cruelty

  1. Gator Woman says:

    A despicable sport of cruelty without conscience.

  2. narhvalur says:

    Totally without conscience, and as I have been part of the industry I’m gonna reveal all disgusting truth about doping , race fixing , animal cruelty, drug abuse etc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s