The Nobel Prize In Chemistry 2013 Goes To Researchers That Have Developed Animal Free Research

forskningThey have used computer models instead of lab animal research , which can be used in drug testing in pharmaceutical companies for example.

2013-12-10 Nobelpriset i Kemi går till forskare som utvecklat datorsimuleringar av kemiska reaktioner, vilket bidrar till färre djurförsök bl.a. inom läkemedelsindustrin. Medicinpriset går till forskare som studerat  viktiga transportsystem i celler.

Årets Nobelpris visar på styrkan hos djurfri forskning, både cellmodeller och datormodeller.

Kemipristagarnas datormodeller har ersatt enorma mängder djur i läkemedelsutveckling

Kemipristagarna, Martin Karplus, Michael Levitt och Arieh Warshel får dela på priset för upptäckter som ligger till grund för datorsimuleringar av kemiska reaktioner.

Datorsimuleringar används bland annat inom läkemedelsutveckling för att simulera hur ett läkemedel kopplar till sitt målprotein i kroppen.

– Dessa modeller har  revolutionerat metoderna för att hitta substanser som kan fungera som läkemedel, säger Karin Gabrielson Morton, sakkunnig på Forska Utan Djurförsök.

– En mycket stor andel av djurtesterna som tidigare användes i de tidiga stadierna i läkemedelsutveckling har ersatts med beräkningsmodeller i dator. Även vid riskbedömning av kemikalier får datormodeller en allt större roll och bidrar till färre djurtester.

Forska Utan Djurförsök har gett anslag till ett flertal projekt för att utveckla modeller för datorsimulering av kemiska reaktioner i celler som utsätts för läkemedel och kemikalier.

Forskning på celler bakom upptäckterna som gav medicinpriset

Nobelpriset i medicin år 2013 tilldelas James E. Rothman, Randy W. Schekman och Thomas C. Südhof för upptäckter om hur cellens transportsystem är organiserat. Cellerna producerar en mängd olika molekyler som ibland används inom den egna cellen och ibland skickas iväg till olika platser i kroppen.

Molekylerna transporteras i små paket som kallas vesiklar. Vissa molekyler som t.ex. insulin transporteras via blodet. Nervceller har ett annat system för att skicka signalsubstanser från en nervcell till en annan.

Nobelpristagarna belönas för hur de, genom att studera celler från jäst och däggdjur, har upptäckt hur molekyler transporteras till rätt plats i cellen vid rätt tidpunkt.

– Detta visar på cellmodellernas styrka, säger Karin Gabrielson Morton. Med hjälp av celler kan forskare få fram detaljerad information om hur våra kroppar fungerar på cellnivå och ta fram nya strategier för att t.ex. bota sjukdomar.

Tidigare nobelpris som hjälpt till att ersätta djurförsök

Även tidigare har forskning med djurfria metoder belönats med Nobelpris, och många av de belönade upptäckterna har resulterat i nya metoder som kan ersätta djurförsök i medicinsk forskning. Här är några exempel:

Medicinpriset 2012 för ny metod att få fram stamceller

Nobelpriset i medicin tilldelades två stamcellsforskare, Sir John Gurdon och Shinya Yamanaka. Drygt tre år tidigare hade Yamanaka visat att det går att få hudceller från vuxna människor att programmeras om till att bli stamceller (iPS-celler, inducerade pluripotenta stamceller). Dessa kan i sin tur styras till att bli den specialiserade celltyp man vill ha i sin forskning och i framtiden kanske även till transplantation. Cellerna kan komma från t.ex. en patient, ett djur eller en cellinje.

Forska Utan Djurförsök stödjer ett forskningsprojekt som använder den här tekniken för att få fram cellmodeller som ska vara bättre än försök på djur i forskning om bl.a. Alzheimers sjukdom.   Läs mer om projektet som får vårt stöd här >> ´

Medicinpriset 2006 för tekniker att stänga av gener

Nobelpriset i Medicinpriset 2006 tilldelades Andrew Z. Fire och Craig C. Mello för deras upptäckt av en process i att “stänga av” en gen i cellerna med en metod som kallas RNA-interferens (RNAi).

Generna har till uppgift att tala om för cellen vilka proteiner som ska tillverkas. Det sker genom att genen skickar ett “recept” på det önskade proteinet till cellens “proteinfabriker”, ribosomerna, via budbärare som kallas RNA. Vid RNA-interferens manipulerar man cellerna så att budbäraren, RNA:t stoppas. Därmed har tillverkningen av proteinet stoppats, och man säger att genen “tystas”.

Metoden kan i vissa fall användas för att ersätta användning av s.k. “knock-out-möss”, dvs möss där forskarna slagit ut olika gener. Sådana möss används i dag inom så gott som all biomedicinsk forskning, från grundforskning till utveckling av ny sjukdomsterapi.

Men det har visat sig att även när mössen och vi har samma gener, så kan proteinerna variera mellan arterna. Forska Utan Djurförsök har gett anslag till några projekt där syftet varit att använda RNAi-teknik på odlade mänskliga celler för att få fram bättre modeller än möss.

Ett av projekten leddes av Anna Krook på Karolinska institutet. Hon och hennes forskargrupp tog fram metoder att odla muskelceller från friska personer och patienter med diabetes. Cellerna manipuleras med RNAi för att studera vilka gener och proteiner som har betydelse vid utveckling av diabetes typ 2. Modellerna har redan lett till en minskning av användningen av knock-out-möss (genomodifierade möss där en gen slagits ut).       Anna Fyrberg på Hälsouniversitetet i Linköping fick anslag från Forska Utan Djurförsök för att med hjälp av RNA-interferens forska fram nya mediciner mot blodcancer.

http://www.forskautandjurforsok.se/aktuellt/visa/nobelpris-till-djurfri-forskning

About narhvalur

Environmentalist, Animal Lover, Birder,Equastrian
This entry was posted in Animal Abuse and Captivity, Medicine and tagged . Bookmark the permalink.

4 Responses to The Nobel Prize In Chemistry 2013 Goes To Researchers That Have Developed Animal Free Research

 1. raziqkakar says:

  Reblogged this on Camel, food security and climate change and commented:
  Blogs I Follow
  Blavatar
  That’s how I see the world
  Following
  Featured Image
  Ode to eternity
  Eight years journey ended,

  like the cloud has gone,

  like the anser flew away.

  A forever farewell,

  but not a moment goodbye.

  To the unfathomable eternity,

  where we would meet again.
  This Is How I See The World
  23mReblog Comment 0 Like 9
  Blavatar
  thekitchensgarden
  Following
  Featured Image
  Sundogs – like bookends for a frozen day.
  Yesterday was officially freezing. Real freezing cold. Not that fake cold when your dressing gown is in the dryer and you have to run to the toilet in your nightie and the toilet seat is cold and you shiver and say God that is cold. 679 MORE WORDS
  Photography
  1hReblog Comment 9 Like 25
  Blavatar
  Ann Novek–With the Sky as the Ceiling and the Heart Outdoors
  Following
  Featured Image
  Quote Ot Today—Species Extinction
  We are losing 100 000 species each year”—WWF

  Photo: Wikipedia ( Russian Desman classified as Vulnerable , according to IUCN)
  Wildlife
  6hReblog Comment 0 Like 10
  Blavatar
  Food (Policy) For Thought
  Following

  Elise’s Potato Project
  This little nifty science experience (narrated by adorable Elise) can really give you pause in thinking about the organic vs. conventional debate, even if I don’t quite agree with her final conclusion (there are many reasons why cancer rates have gone up, including the fact that people just don’t die of other causes first since science got better at preventing those; also, giving rodents extreme amounts of potential carcinogens doesn’t really convince me of their lethality, though I haven’t looked into this specific one in detail). 32 MORE WORDS
  6hReblog Comment 0 Like 0
  Blavatar
  Ann Novek–With the Sky as the Ceiling and the Heart Outdoors
  Following
  Featured Image
  Still Its Warm Outside
  Horses
  7hReblog Comment 0 Like 15
  Blavatar
  Ann Novek–With the Sky as the Ceiling and the Heart Outdoors
  Following

  The Nobel Prize In Chemistry 2013 Goes To Researchers That Have Developed Animal Free Research

 2. narhvalur says:

  Thanks Nancy for the reblog!

 3. narhvalur says:

  Thanks for the reblog!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s