Lögner Av Katarina Krång Att Kalla Sin ” Bod” KLINIK!!!

Från Wikipedia:

 

Ingången till en kirurgiklinik i Greenwich, London.

Klinik är en tidigare benämning på sjukhusavdelning där praktisk undervisning i medicin gavs, numera en enhet på ett sjukhus, ansvarig för en viss eller ett par specialiteter. Ordet “klinik” kommer ursprungligen från det grekiska ordet “kline” som betyder bädd.

I många länder är privata kliniker ett vanligt fenomen.

Djurklinik  [redigera]

En djurklinik är ett mindre djursjukhus som ofta är mer specialiserat, exempelvis på smådjur eller hästar. Djurkliniker tar oftast inte in patienter under längre tidsperioder och djur som måste behållas för vård hänvisas istället till djursjukhus. Dessa kliniker har inte heller jour.

About narhvalur

Environmentalist, Animal Lover, Birder,Equastrian
This entry was posted in Rehabilitation and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s