Här Är Listan Över Sveriges Miljömäktigste Personer ( Swedens Most Important NGO Persons)

Photo: Ann Novek

Av
Miljöaktuellt, redaktionen

Här är Sveriges 100 miljömäktigaste personer – hela listan.

 

 

Siffrorna inom parentes är fjolårets placering. Här kan du läsa om nominerings- och rankningsproceduren samt juryns sammansättning.
(Obs! Det här är bara listan. Vill du läsa mer om vilka alla de 100 miljömäktigaste personerna är – skaffa dig ett nummer av magasinet Miljöaktuellt nr 1-2012)
1. Johan Rockström, professor i naturresurshushållning vid Stockholms universitet, chef för Stockholm resilience center och avgående chef för Stockholm environment institute (5)
2. Maria Wetterstrand, grön samhällsdebattör, föreläsare och skribent (3)
3. Isabella Lövin (Mp), EU-parlamentariker (2)
4. Åsa Romson (Mp), språkrör (80)
5. Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen (7)
6. Christian Azar, professor i hållbara energi- och materialsystem på Chalmers (46)
7. Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen, ordförande i European environmental bureau, miljöforskare vid Karlstad universitet och sakkunnig i miljömålsberedningen (18)
8. Mattias Klum, filmare, fotograf och föreläsare (60)
9. Johan Kuylenstierna, chef på SEI:s huvudkontor, blir chef för hela SEI i april (Ny)
10. Tomas Kåberger, ordförande för stiftelsen Japan renewable energy foundation, arbetar även med strategiska frågor inom energiområdet på Chalmers (65)
11. Anders Wijkman, rådgivare SEI och Tällberg foundation (17)
12. Pär Holmgren, f d tv-meteorolog, nu föreläsare, projektledare och författare (86)
13. Jens Holm (V), riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson (34)
14. Markku Rummukainen, klimatforskare vid SMHI, professor vid Lunds universitet (Ny)
15. Gustav Fridolin (MP), språkrör (12)
16. Petra Wadströms, uppfinnare (Ny)
17. Lasse Gustavsson, naturvårdschef på WWF international (11)
18. Per Kågeson, författare och debattör, professor i miljösystemanalys vid KTH (51)
19. Annika Helker Lundström, vd Svensk vindenergi (13)
20. Göran Finnveden, professor i miljöstrategisk analys på KTH, vicerektor för hållbar utveckling (Ny)
21. Sebastian Kirppu, skogsinventerare (Ny)
22. Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF (Ny)
23. Carl Folke, professor i naturresurshushållning, chef för Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi samt vetenskaplig föreståndare för Stockholm resilience center (14)
24. Åsa Westlund (S), Europaparlamentariker (Ny)
25. Erland Källén, professor i dynamisk meteorologi vid Stockholms universitet (Ny)
26. Johan Bergendorff, producent på Sveriges radio (55)
27. Tom Hedlund, projektledare Naturvårdsverket (Ny)
28. Carina Lundberg Markow, chef för ansvarfullt företagande på Folksam (92)
29. Folke Rydén, reporter och dokumentärfilmare (Ny)
30. Stefan Henningsson, klimatexpert på WWF (Ny)
31. Åsa Domeij, csr-chef på Axfood (40)
32. Linda Burenius Magnusson, vd på O2 vindel (88)
33. Anders Berntell, vd Stockholm international water institute (49)
34. Patrik Eriksson, kampanjchef på Greenpeace (99)
35. Alice Bah Kuhnke, csr-chef, ÅF (4)
36. Karin Lexén, chef på Swedish water house (67)
37. Carl Piper, skånsk godsägare, jord- och skogsbrukare (31)
38. John Holmberg, vicerektor och professor i fysisk resursteori vid Chalmers (Ny)
39. Stefan Edman, biolog, författare och föreläsare (64)
40. Johan Ununger, vd, Saltå kvarn (Ny)
41. Klas Eklund, senior economist på SEB, adjungerad professor vid Ekonomihögskolan i Lund (Ny)
42. Karl-Henrik Robèrt, grundare av Det naturliga steget och professor vid Blekinge tekniska högskola (21)
43. Per Bolund (MP), riksdagsledamot och ekonomisk talespersona (76)
44. Daniel Öhman, reporter på Sveriges radio (Ny)
45. Susanna Baltscheffsky, reporter på Svenska dagbladet (19)
46. Jonas Paulsson, initiativtagare till Köttfri måndag (Ny)
47. Carl Schlyter (MP), EU-parlamentariker (25)
48. Johan Söderström, vd på ABB Sverige (Ny)
49. Lars-Erik Liljelund, vd på Mistra (9)
50. Lena Ek (C), miljöminister (16)
51. Kia Andreasson (MP), miljökommunalråd i Göteborg och ordförande i Göteborg energi (Ny)
52. Karin Bojs, reporter på Dagens nyheter (63)
53. Malin Olofsson, reporter på Sveriges radio (Ny)
54. Emma Lindberg, politiskt sakkunnig hos miljöministern (Ny)
55. Daniel Johansson (C), statssekreterare på näringsdepartementet (57)
56. Gustav Melin, vd på Svenska bioenergiföreningen (82)
57. Karl Elfstadius, ansvarig för smart grid på ABB (62)
58. Christina Lindbäck, miljöchef på NCC (35)
59. Christina Lampe-Önnerud, grundare av batteritillverkaren Boston Power (Ny)
60. Göran Broman, hållbarhetsforskare och professor vid Blekinge tekniska högskola (66)
61. Annie Lööf (C), näringsminister och partiledare (Ny)
62. Peter Westman, naturvårdschef på WWF (78)
63. Karin Åström, vice ordförande i Svenska naturskyddsföreningen (Ny)
64. Eva Stål, koordinator för hållbarhetsfrågor på Ikea Sverige (Ny)
65. Rolf Annerberg, generaldirektör på Formas, ordförande i Miljömålsberedningen (56)
66. Ragnar Unge, vd Miljömärkning Sverige (79)
67. Jan Eliasson, millenniemålsambassadör, styrelseordförande i Water aid Sverige (Ny)
68. Marie-Louise Kristola, programledare på Sveriges radio (Ny)
69. Björn Karlsson, professor i energisystem vid Linköpings tekniska högskola (33)
70. David Jonstad, författare och journalist (Ny)
71. Bo Ekman, grundare av och styrelseordförande i Tällberg foundation (Ny)
72. Lovisa Hagberg, miljöpolicyfrågor WWF (Ny)
73. Lise Nordin (MP), riksdagsledamot och energipolitisk talesperson (Ny)
74. Ulrika Björkstén, chef för Vetenskapsradion (Ny)
75. Erika Bjerström, journalist på Sveriges television (39)
76. Kajsa Garpe, sakkunnig på Naturskyddsföreningen (Ny)
77. Inger Näslund, fiskeexpert på WWF (52)
78. Eva Sunnerstedt, projektledare för elbilsupphandlingen på Miljöförvaltningen i Stockholm (Ny)
79. Christer Borg, ordförande för Älvräddarna (41)
80. Sasja Beslik, vd för Nordea fonder (83)
81. Jonas Sjöstedt (V), riksdagsledamot och favorittippad som ny partiledare (Ny)
82. Matilda Ernkrans (S), riksdagsledamot och klimatpolitisk talesperson, ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, ledamot i Miljömålsberedningen (37)
83. Martin Hedberg, Swedish weather & climate centre (Ny)
84. Björn Risinger, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten (Ny)
85. Viktor Säfve, ordförande Skydda skogen (Ny)
86. Bengt Kriström, professor i resursekonomi vid SLU, forskningsledare för Centrum för miljö- och naturresursekonomi i Umeå och ordförande för Expertgruppen för miljöstudier (30)
87. Sven-Olof Ryding, vd på Miljöstyrningsrådet (71)
88. Roger Tiefensee (C), riksdagsledamot, miljöpolitisk talesperson och ledamot i partiets miljöarbetsgrupp, även ledamot i Miljömålsberedningen (Ny)
89. Lars Thunberg (KD), kommunpolitiker i Helsingborg och ordförande i Sveriges ekokommuner (Ny)
90. Lars Nellmer, vd på Krav (93)
91. Therese Jacobson, kampanjledare på Greenpeace (Ny)
92. Tom Arnbom, Arktis- och rovdjursexpert på WWF (Ny)
93. Ida Nilsson, ordförande i Jordens vänner (Ny)
94. Maria Ågren, generaldirektör på Naturvårdsverket (23)
95. Jakob Lagercrantz, ordförande för Gröna bilister (61)
96. Martina Krüger, kampanjledare på Greenpeace (70)
97. Nina Cromnier, generaldirektör på Kemikalieinspektionen (73)
98. Anna Linusson, vd Håll Sverige rent (20)
99. Kjell Aleklett, professor i fysik vid Uppsala universitet (Ny)
100. Per Ankersjö (C), stadsmiljöborgarråd i Stockholms stad (100http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.427569/har-ar-alla-sveriges-100-miljomaktigaste)
PS. Know a few of them—-who are working for Greenpeace

About narhvalur

Environmentalist, Animal Lover, Birder,Equastrian
This entry was posted in Eco News. Bookmark the permalink.