Household rat poison linked to death and disease in wildlife

Originally posted on SAVES Club:

Evidence of rat poison is found in a sickly puma whose territory includes Griffith Park. Researchers suspect a link between poisons and mange.

Puma P-22

Scientists recaptured P-22 in late March and, after noticing crusting on his hair and skin, treated him for mange. (National Park Service / March 27, 2014

The mountain lion known as P-22 looked majestic just a few months ago, in a trail-camera photo shot against the backdrop of the Hollywood sign.

CougarHollywoodbes_2755007a
Photo: National Geographic

But when a remote camera in Griffith Park captured an image of the puma more recently, it showed a thinner and mangy animal. Scientists sedated him and drew blood samples. They found evidence of exposure to rat poisons.

Now, researchers say they suspect a link between the poisons and the mange, a parasitic skin disease that causes crusting and skin lesions and has contributed to the deaths of scores of bobcats and coyotes…

View original 945 more words

Svenska Djurskyddsföreningen Med Catarina Krång Som Informatör Vill Ha Svensk Licensjakt På Säl Trots Att Svenska Sälstammen Har Drabbats Av Virus. ( Swedish Society Of Protection Of Animals , A Branch Of WSPA, Wants Swedish Seal Hunt, Despite That The Seal Population Has Been Affected By Virus , With Probable Casualities Of Tens Of Thousands Dead Seals Floating In Swedish Waters.

Tiotusentals sälar kan dö i sommar

För några veckor sedan observerade säljägaren Stefan Nilsson den här högt flytande sälen i havet utanför Kungsbacka. Något som kan vara ett tecken på att säldöden är på väg att slå till längs Västkusten. Foto: Stefan Nilsson

För några veckor sedan observerade säljägaren Stefan Nilsson den här högt flytande sälen i havet utanför Kungsbacka. Något som kan vara ett tecken på att säldöden är på väg att slå till längs Västkusten. Foto: Stefan Nilsson

Ett stort sjukdomsutbrott bland Västkustens knubbsälar kan vara nära förestående. På onsdagen sköts en säl som visade tecken på att ha drabbats av det fruktade viruset PDV. Om sjukdomen bryter ut kommer tusentals sälar att dö och flyta iland mitt under semesterperioden.

På Naturhistoriska riksmuseet bekräftar sälforskaren Tero Härkönen att han nåtts av rapporter från jägare och fiskare om sälar som visar symptom på att ha drabbats av viruset.
I första hand handlar det om att sälar flyter högt i vattnet, något som är ett typiskt sjukdomstecken. Några prover har ännu inte analyserats, men Härkönen menar att det finns anledning att se allvarligt på situationen.
– Vid de tidigare utbrotten var de första signalerna just dessa. Fiskare och jägare observerade enstaka knubbsälar som flöt onaturligt högt, på grund av den kudde som bildas under skinnet genom att luft läcker ut från deras angripna lungor.
Tidigt på våren 2002 observerades enstaka sjuka knubbsälar längs Bohuskusten. Sedan dröjde det några månader innan det stora utbrottet kom.

På säljaktens första dag
Idag, på säljaktens första dag, sköt jaktvårdskonsulenten Karl-Johan Brindbergs en knubbsäl som visade dessa symptom, i havet utanför Kungsbacka.
– Den flöt högt på vattnet på ett onaturligt sätt. Helt klart var det något som inte stämde, säger Karl-Johan Brindbergs.
Han var ute tillsammans med Stefan Nilsson, säljägare och utbildare i säljakt i Jägareförbundet Halland, som sett en säl med sjukdomssymptom tidigare i vår, och som rapporterat sina iakttagelser till Naturhistoriska riksmuseet.
– Jag upptäckte en säl som flöt nästan som en tunna i vattnet för några veckor sedan. Den kunde dyka när jag först såg den, men senare fick jag syn på den igen och då kunde den inte gå ner, säger han.
Knubbsälen som Karl-Johan Brindbergs sköt togs till land där Tero Härkönen väntade för att ta prover.
– Den hade en kraftig lunginflammation. Men Tero Härkönen kunde naturligtvis inte säga något säkert förrän proverna som togs har analyserats, säger Stefan Nilsson.

En tidsfråga
Förutsättningarna för att viruset åter ska spridas i knubbsälstammen är också de rätta. Allt eftersom åren går tunnas immuniteten bland sälarna ut och allt fler blir mottagliga för sjukdomen.
– Nu är 80 procent av knubbsälarna mottagliga för viruset. Därför kan vi säga att det endast är en tidsfråga innan det blir ett nytt fullskaligt utbrott, säger Tero Härkönen.
Att utbrotten kommer under sommaren förklaras med att viruset smittar via kontakt. Under vintern är sälarna utspridda. När sommaren kommer med kutning och pälsömsning samlas knubbsälarna.
– Ju längre fram på sommaren, desto fler sälar ligger uppe. I samband med pälsbytet i augusti befinner sig 65 procent av sälarna på land, säger Tero Härkönen.
Han beskriver sjukdomen som mycket plågsam för sälarna. Lungvävnaden förstörs och luften de andas in tränger ut i kroppen. Till slut dör de av kvävning.

Tusentals sälar dör
Hur många knubbsälar kommer då att dö om virussjukdomen bryter ut? Ja, dödligheten är inte densamma inom alla områden, men om sjukdomen får samma förlopp som vid tidigare tillfällen kommer mer än 50 procent av sälarna i Kattegatt och Skagerrak att dö.
Säljägaren Stefan Nilsson uppskattar att det finns närmare 30.000 knubbsälar i Kattegatt och Skagerrak. Bara i Kungsbacka kommun finns det 3.000–4.000 sälar.
– Tänk dig att 2.000 av dem flyter iland döda längs kommunens stränder mitt i sommaren. Bara att ta hand om dem är ett jätteprojekt som kommunen måste förbereda sig på, säger Stefan Nilsson.
Till det kommer andra havsområden. Ett fullskaligt utbrott av virussjukdomen kommer att resultera i tio tusentals döda knubbsälar i europeiska vatten.

När sälforskaren Tero Härkönen skar upp knubbsälen för provtagning kunde han genast konstatera att den hade en kraftig lunginflammation. För att kunna svara på frågan om den smittats med PDV-viruset måste han avvakta provsvar. Foto: Karl-Johan BrindbergsNär sälforskaren Tero Härkönen skar upp knubbsälen för provtagning kunde han genast konstatera att den hade en kraftig lunginflammation. För att kunna svara på frågan om den smittats med PDV-viruset måste han avvakta provsvar. Foto: Karl-Johan Brindbergs
Stefan Nilsson bogserar den möjligt sjuka knubbsälen mot land. Han observerade en misstänkt sjuk säl redan för några veckor sedan. Det är osannolikt att den som sköts under första jaktdagen är densamma. Foto: Karl-Johan BrindbergsStefan Nilsson bogserar den möjligt sjuka knubbsälen mot land. Han observerade en misstänkt sjuk säl redan för några veckor sedan. Det är osannolikt att den som sköts under första jaktdagen är densamma. Foto: Karl-Johan Brindbergs

Säldöden – PDV

Den första säldöden längs Västkusten slog till 1988. Uppståndelsen var stor eftersom ingen visste vad som drabbat sälarna. Säldöden och uppmärksamheten kring den var en bidragande orsak till att Miljöpartiet för första gången kom in i riksdagen.

Sjukdomen visade sig vara ett tidigare okänt virus som fick namnet Phocine Distemper Virus, PDV, och som tillhör samma grupp som valpsjukeviruset hos hund och mässling hos människa.
Smittade sälar får feber och hosta och utvecklar en speciell typ av lunginflammation. Viruset förstör lungvävnaden och luft läcker ut. En luftkudde bildas under huden som gör att sälen inte kan dyka. Efter en kort sjukdomstid dör sälen genom att den kvävs.

Viruset tros ha kommit till Europa med de hundra tusentals svältande grönlandssälar som vintern 1987-1988 kom ner längs norska kusten från Arktis. En del av dem nådde ner till Kattegatt och Skagerrak.
Så gott som samtliga knubbsälar i Europa smittades av viruset. Dödligheten var i vissa områden extrem hög. I Östersjön, Kattegatt, Skagerrak, Limfjorden och Vadehavet dog 50–60 procent av knubbsälarna.
Epidemiskt centrum för utbrottet var danska ön Anholt i södra Kattegatt. Det var också därifrån smittan spreds vid utbrottet 2002 som startade i maj månad och som sedan sköljde över Nordsjöområdet.
I slutet av oktober det året hade cirka 30 000 knubbsälar dött.

Gråsälar är bärare av PDV-viruset men blir inte sjuka.
Källa: Naturhistoriska Riksmuseet

Skribent

Jan Henricson

jan.henricson@svenskjakt.se

Should Really The Church Be Involved In Horse Racing? Or What Says God? Former Swedish Arch Bishop, Christina Odenberg, Both Whips Race Horses And Gambles On Horses Wearing Priests Clothes. Swedish Church Is Also Major Share Holder In Global Arms Industry.

Swedish former Arch Bishop, Christina Odenberg, now President of the Swedish Jockey Club, used to be an amateur jockey also when she was a priest. She also gambled on horses on Täby Galopp, Stockholm’s race track, wearing priest’s clothes. She had also no regrets whipping race horses she was riding.

She is now defending the highly criminal horse racing industry as the President of the Jockey Club. I must ask God , if he really supports this activity?

Former Swedish Arch Bishop, Christina Odenberg, has both whipped race horses and been gambling on horses wearing priest’s clothes.

Bird Sounds That My Mom Learned Me, Part 2: The Golden Oriole / Sommargylling,

I have already mentioned the sound that the Long Tailed Duck does, namely a-aulii, a-aulii.

Now comes another  sound from an old rural Estonian proverb ,  that my Mom learned me and it’s a bit cruel and tolds also the story about ancient Estonia.

Why I mention these proverbs is because  Birdlife Sweden wants to keep old proverbs on birds alive and not forgotten.

So the Golden Oriole sings: “ Peoloeoo, kas Tiit on teool….”.As this proverb is from the times when still slavery ruled in rural Europe , it is drastically translated as : ” Golden Oriole , is Tiit still on slavery work on the fields?” The Golden Oriole is very rare in Sweden but common in Southern Estonia , and is classified as Least Concern.golden oriolePhoto: Wikipedia

 

 

Vårarv / Little Mouse-ear

Birds From Yesterday : Wheatear And Cranes

The Meadow Pipit; Linnet And Wheatear Paradise: Benhamra

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 665 other followers